Merhaba! Birçok kişi: “Dünyanın sonunda ne olacak?” diye sorar.

İsa Mesih bu konuda çok net çevap veriyor. Bütün Kutsal Kitap da.

Mesela:

Vahiy 20:

Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. 12  Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. 13  Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. 14  Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. 15  Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.