İmanda büyümek için her gün ve düzenli olarak Kutsal Kitap’tan nasıl okuyabilir ve dua edebilirim?

 

Kısım kısım Kutsal Kitap’ın değişik bölümlerinden okumanı tavsiye ediyorum. Kaldığın sayfaları tekrar bulabilmek için birer kağıt koy ve yapışkan küçük kağıtlar sana en son okuduğun ayeti gösterebilir. Her yerde yumuşak boyama kalemlerle gözüne çarpan sözleri işaretle. Böylece Rabbin sana söylemek istediği noktada daha fazla duraklayıp düşünürsün ve daha sonra işaretlediğin yeri daha çabuk bulursun.

 

Okuman için haftanın yedi gününü tavsiye ediyorum, özellikle Pazar gününde imanlıların toplantısına katılmak. Bunun yanında kendi okumalarını ihmal etmemen çok iyi olur. Her şeyden önce ibadetiniz özellikle sabahleyin iyi olur. Erken uyanmanız gerekebilir. Eğer başka bir yol yoksa gün içersinde okumak ve dua etmek için başka bir zaman bölümü ayarla. Ancak bir gün okuman mümkün değilse, sonraki günde kaldığın yerden devam edersin. Böylece 1½ – 2 yılda Kutsal Kitap’ı güzel bir şekilde okumuş olacaksın. Sonra tekrar baştan başla! Kutsal Kitab’ı okumayı bitirirken önemli olan yerleri örneğin Mezmurları ya da İsa’nın özgeçmişini sadece bir defa değil belki de on defa okumuş olacaksın. Bu senin için iyidir.

 

Boyama kalemlerinin kullanması

Örneğin:

 • Sarı: Tanrı’nın yaptığı ya da söylediği önemli bir şey.
 • Kırmızı: İsa’nın yaptıkları, söyledikleri ya da kan ve kurtuluş ile ilgili.
 • Yeşil: bana tavsiye edilen iyi bir şey.

 

İstersen şunları da kullanabilirsin:

 • Mavi: kötü bir davranış ve kötü örnek.
 • Turuncu: genel gelişmeler.

 

 

Okuma için tavsiyeler

A. En basit okuma şekli şudur: Eski ve Yeni Antlaşmadan birer bölüm.

 

B. Ya da bir yılda bütün Kutsal Kitab’ı okumak için:

‘Günlük 2002’ kitapçığını eline al ve her gün verilen ayetleri okuyun. ‘Günlüğün’ sayfalarında yılın her bir günü için Eski ve Yeni Antlaşma’dan seçilen ayetler bulacaksın. Her gün 30 dakika kadar bu ayetleri okursan bir yıl sonunda bütün Kutsal Kitab’ı okumuş olacaksın.

 

C. Daha derin bir çalışma için şunu tavsiye ediyorum:

 

Eski Antlaşma’dan (Tevrat, Zebur, Peygamberler):

 1. 1.   Yaradılış’tan Eyüp’e kadar: bir paragraf (kısım, yani 3-20 ayet arasında).
 2. 2.   Mezmurlar’dan bir mezmur ya da uzun mezmurlardan bir paragraf.
 3. 3.   Süleyman’ın Özdeyişleri’nden Vaiz’a kadar 2-5 ayet.
 4. 4.   Ezgiler Ezgisi’nden Malaki’ye kadar bir paragraf.

 

Yeni Antlaşma’dan (İncil):

 1. 5.   Matta’dan Yuhanna’ya kadar bir paragraf.
 2. 6.   Elçilerin İşleri’nden Vahiy’e kadar bir paragraf.

 

Kutsal Kitap Okuma Planı‘ na da bir bakın.

 

Duan için tavsiyeler (sabit kurallar değil!)

Dua konularını küçük bir deftere yaz. Onu her zaman Kutsal Kitab’ın yanında bulundur. İlk önce Rab’bin senin zihnini açması için dua edersin.

 

Kutsal Kitab’ı okuma esnasında:

İlk önce Rab’bin duasını ezberle ve onu bilinçli bir şekilde oku: `Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin.’

 1. 1.   Rab seninle konuşmak istiyor. Rab sana bugün olağanüstü ya da sıradan şeyleri göstermek istiyor. Bu senin için faydalı olan ve O’nun kararıdır.
 2. 2.   Diz çökerek ellerini kaldırarak ciddi bir şekilde Rab’bin önüne gel. Gücü her şeye yeten ve her şeyi yargılayan Rab’bin olduğunu hatırla.
 3. 3.   Kutsal Kitab’ı okurken örneğin Mezmurlar’da okuduğun sözleri kalbinde bir duaya çevir.
 4. 4.   Kutsal Kitab’ı okurken ya da bir mesajı dinlerken ya da başka bir yerden aldığın bunun Rab’den geldiğini anladığında not et. Kutsal Kitap’la uyum içinde olan bir sözü kontrol ettiğin bir öğüdün ya da vaat olduğunda onu deftere yazarak not al.

 

Dilekler sununca:

 1. 5.   Kendin için dua et. İsa Mesih’in senin için çarmıhta öldüğünü ve Rab’bin seni sevdiğini hatırla. Tanrı’yla iç içe bir ilişkide olman için çağrıldığını bil. Tanrı’nın Egemenliğinde yaşamın ne kadar önemli olduğunu kendine hatırlat. Şimdi de aldığın kurtuluşu ve ileride de İsa’nın görünecek şekilde senin yanında olacağını hatırla. Görünmeyen bir şekilde her an senin yanında olduğunu hatırla. Tanrı’nın benzerliğine dönüştürülebilmen için dua et. Aşağıdaki gerçeklerden her bir konudan birer gün için bir ayeti okuyup kendin için bu gerçeği kabul et.

 

İsa Mesih’te Kabul Edildim:

Yuh 1:12         Ben Tanrı’nın çocuğuyum

Yuh 15:15       Tanrı’nın dostuyum

Ro 5:1             Tanrı’yla barıştırıldım

1.Ko 6:17        Rab’le birleşip O’nunla tek bir ruh oldum

1.Ko 6:20        Bir bedel karşılığı satın alındım. Tanrı’ya aitim

1.Ko 12:27      Ben Mesih’in bedenin bir üyesiyim

Ef 1:1              Ben bir kutsalım

Ef 1:5              Ben Tanrı tarafından evlat edinildim.

Ef 2:18            Kutsal Ruh’un sayesinde Baba’nın huzuruna çıkabilirim

Ef 2:19            Kutsallarla birlikte yurttaşım ve Tanrı’nın ev halkının bir parçasıyım

Col 1:14          Kurtuluşa ve günahlarımın bağışlanmasına sahip oldum

Kol 2:10          Mesih’te doluluğa kavuştum

 

İsa Mesih’te Güvendeyim:

Ro 8:1             Hiçbir zaman hiçbir mahkûmiyetim yok

Ro 8:28           Eminim ki her durum benim iyiliğim için olacak

Ro 8:33           Suçlardan aklanıp Tanrı benimledir

Ro 8:35           Tanrı’nın sevgisinden bizi hiçbir kimse ve hiçbir şey ayıramaz

2.Ko 1:21        Mesih’te pekiştirilip meshedilip mühürlendim

Ef 1:13,14       Ben Kutsal Ruh’la mühürlendim. O benim mirasımın güvencesidir

Col 3:3            Ben Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıyım

Fil 1:6             Eminim ki, bende iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu, Mesih İsa’nın

ikinci gelişine dek bitirecek

2.Ti 1:7           Tanrı bana korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu verdi

İbr 4:16           Merhamete ermek ve gerektiğinde bana yardım edecek lütfa kavuşabilirim

1.Yu 5:16        Tanrı’dan doğdum ve kötü olan bana dokunamaz

 

İsa Mesih’te Önemliyim:

Mt 5:13,14      Yeryüzünün tuzuyum ve dünyanın ışığıyım

Yu 15:1,5        Ben gerçek asmanın çubuğuyum ve çubuk kanalı olarak O’nun sevgisini

taşıyorum

Yu 15:16         Ben seçilip kalıcı meyveyi vermek için atandım

Elç.İşl. 1:8      Ben İsa’nın özel tanığıyım

1.Ko 3:16        Ben Tanrı’nın tapınağıyım

2.Ko 5:18        Ben barıştırma görevlisiyim

2.Ko 6:1          Tanrı’yla birlikte çalışan benim (1.Ko 3:9)

Ef 2:6              Ben Mesih’le birlikte diriltilip göksel yerlere oturtultum

Ef 2:10            Tanrı’nın eseriyim

Ef 3:12            Tanrı’ya cesaret ve güvenle yaklaşabilirim

Fil 4:13           Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim

 

 1. 6.   İmanlı kardeşlerinin, akrabalarının ve dostlarının adlarını bir deftere yaz. Adlarının arkasına bu konular ile ilgili birkaç sözcük ya da Kutsal Kitap’la bağlantılı bir ayet yaz.
 2. 7.   Bu defterdeki adlar zamanla çoğalacak. Bu kişiler için dua etmek boş bir rutin olmasın. Her zaman duayı yenilemek ve tazelemek gerekiyor. Bunların arasında Rab’be övgü ve şükür dualarını sun. Ya da bir ilahi söyle. Rab’be sıkıldığını da söyleyebilirsin. O senin dua zamanında yeni ufuklar açabilir.
 3. 8.   Bazı kişileri her gün göremiyorsun. Onlar için her gün dua etmek sana zor gelebilir. Onlar için haftada bir dua edersin. Bunu yapmak için defterde bir yerde günleri, yani Pazar, Pazartesi, Salı v.s. yazıp o kişilerin adlarını yazabilirsin. Defterdeki haftanın günlerinin sayfalarındaki adlar için haftada sadece bir defa dua edersin.

 

Başarılar dilerim! M.K

01_28_W