Göksel Babamız duası
Göksel Babamız

Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın.

Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme.

Bizi kötü olandan kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir!

Amin’.

Matta 6,9-13

Rab’bimizin bereket duası
Rab’bimizin bereket duası

RAB sizi kutsasın ve korusun;

RAB aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin.

Sayılar 6:24-26

Rab Önünde Olsun
Rab Önünde Olsun

 

Rab önünde olsun,

sana doğru yolu göstermek için.

 

Rab yanında olsun,

seni kollarına almak ve

korumak için.

 

Rab arkanda olsun,

seni kötü insanların şerrinden

korumak için.

 

Rab hep yakınında olsun,

düşersen seni tutmak

ve tehlikelerden kurtarmak için.

 

Rab içinde olsun,

üzgün olduğunda seni teselli etmek için.

 

Rab her yanında olsun,

başkaları sana saldırdıklarında

seni savunmak için.

 

Rab üstünde olsun, seni bereketlemek için,

şefkatli Rab seni hep bereketlesin.

Kuran'da yedi mucize hikayesi-Efsaneler

Kuran-ı Kerim’de kitabın nasıl oluştuğuna ya da yazıya geçirildiğine dair bir şey yazmaz.

Sünni Müslümanların çoğu tarafından güvenilir bulunan hadis kitabı olan Sahih-i Buhari’ye tekrar bakalım. …

Birçok Müslüman Kuran-ı Kerim’in hiç değişmeden günümüze dek geldiğine inanır.

Ne bir sure çıkarılmış, ne de eklenmiştir. Sen buna inanıyor musun? Bu konu hakkında iki video yorumunu göstermek ve bu yorumlardaki iddiaları değerlendirmek istiyoruz.

Sadece Bin Mesud’tan bahsetmek istemiyoruz.

Tam tersi bir örnek Ubey’in Kuran-ı Kerim’idir. Sahih-i Buhari’de Ubey’in, Kuran-ı Kerim’i en iyi okuyan kişi olduğu söylenir. Ancak onun okuduğu şeylerden bazılarını Müslümanlar Kuran-ı Kerim’e dâhil etmemişlerdir.
Sevgili Abdullah
Bunlar, Müslümanlarla Hristiyanların  (Mesih  İnanlılarının) birbirlerini karşılıklı olarak daha iyi anlamaları için yazılmış hayali yazışmalardır. Bütün  Mektubu şuraya tıklayarak indirebilirsin.
İsa Peygamberin Mesajı
İSA PEYGAMBERİN GETİRDİĞİ MESAJ NEDİR?
İsa karmaşık teolojik konuları veya derin felsefi konuları öğretmedi. İnsanlarla çok basit, herkesin anlayabileceği bir dille konuştu. Bütün bilgileri şuraya tıklayarak indirebilirsin.
Kuran İsa Peygamber hakkında neler söylüyor?
İsa’nın adı Kuran’da 26 kez geçer, 9 kez de Mesih olarak anılır. Tuhaftır ki, bugün pek çok Müslüman din bilgini İsa’nın sadece Yahudilere mesaj getirdiğini iddia ederler. Kuran’da İsa’dan “bütün insanlar için bir işaret” olarak bahsedildiği halde (Sure 21:91). Ayrıca şunları okuruz: “Şöyle deyin: ‘Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, onun torunlarına indirilene, Musa’ya ve İsa’ya verilene, ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O’na / Allah’a teslim olanlarız.’” (Sure 2:136).

Kutsal Kitap değiştiği ya da tahrif edildiği için onun “Tanrı’nın Sözü” olmadığını duyuranlar, inandıkları Kuran’a karşıt bir şey söylemiş olurlar. Çünkü Kuran’da şu öğretilir: “De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur’an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme.” (Sure 5:68). Bu sözler 7. yüzyılda yazıldılar. Bugün hâlâ mevcut olan binlerce Kutsal Kitap el yazması, 7. yüzyıldan öncesine tarihlenirler ve bugün elimizde bulunan ve dünyanın her tarafında olan Kutsal Kitap’la aralarında fark yoktur. Şüphesiz Müslüman din bilginleri böylesi bir iddiayı kanıtlamalı ve Kutsal Kitap’ın ne zaman, nasıl ve neden değiştirildiğini bize anlatmalıdırlar. Bunu kanıtlamak için bize ne söyleyebilirler?

Kuran’da açıkça şöyle yazar: “Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma!” (Sure 10:94). Hangi Kitap? Kuran’dan önce verilmiş olan Kitap.

Kuran müminlere de şöyle der: “Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Sure 21:7). Diğer bir deyişle Yahudilere ve Hristiyanlara sormaları gerekir. Kendilerine verilen mesajı değiştirmiş olan kişilere mi sormaları gerekiyordu?

Dikkat edeceğimiz gibi Kuran açıkça Müjde’nin Tanrı Sözü olduğunu ifade eder. Ayrıca “hiç kimsenin Allah’ın Sözlerini değiştiremeyeceğini” de söyler (Sure 10:64 ve 6:34).

Bütün bunların doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz?
Bir kişi istediği şeylere inanabilir. Konu din olduğunda insanların nelere inanmaya hazır olduklarını görmek çok şaşırtıcıdır. Neden böyle şeylere inanırlar? Çünkü onlara böyle öğretilmiştir. Biz haklıyızdır; buna göre diğerlerinin hatalı olması gerekir. Bu noktada gerçek hakkında düşünmeye başlamamız gerekir. Tanrı’nın gerçeği, O’nun kutsallığı ve doğruluğunun bizimkiyle nasıl karşıt olduğu hakkında. Ayrıca Tanrı’nın sevgisi hakkında düşünmemiz gerekir. Bu sevgi kendisini en iyi İsa ile göstermiştir. İsa’nın kendisi hakkında dediği gibi:

“Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz.”

(Yuhanna 15:13-14)

Tanrı’nın gerçeğine göre Tanrı’nın eskiden yaşamış peygamberlere verdiği peygamberliklerden daha iyi kanıtlar olamaz – eğer bunlar ileriki zamanlarda gerçekleşmişlerse. Musa, Davud, Yeşaya, Daniel ve diğerleri İsa Mesih’in geleceği ve O’nun yaşamı konusunda ayrıntılı peygamberliklerde bulunmuşlardır. İsa doğmadan 750, 1000 ve hatta daha uzun yıllar önce O’nun bir bakireden doğacağını söylemişlerdir. Tanrı bize bir işaret verdi. Bu işaretlerin farkına varmak bizim elimizdedir.

İki sıra insandan, ama hangisi Allah'a gidiyor?
Allah adında zulüm. Olur mu böyle bir şey?
Yumurta Bayramı nedir?
İsa Mesih’in asıl mesajını anlamak isterseniz bunu şimdi burada öğrenebilirsiniz!
Almanya’nın Türkçe konuşan Hıristiyan Toplantıları

Ücretsiz İncil almak için şimdi zamanı

İsa Mesih Tanrı mı değil mi?
İsa Mesih Tanrı mı yoksa İnsan mı?
İndirme. Birçok dosya burada bulursun!
Birçok dosyayı burada bulabilir ve indirebilirsin.
3 tane radyomuz var. Dinleyin!

Kutsal Kitap sık sık yazıya çok geç geçirilmiş olmasıyla eleştirilir.

Örneğin biri şöyle sorabilir: Kutsal Kitap neden ilk kez İ.S. 200 yılında yazıya geçirildi?  Yeni Ahit’in yazarlarından dördü İsa’yı hiç görmediğine göre, Kutsal Kitap nasıl Tanrı’nın Sözü olabilir? …

Kuran-ı Kerim’de kitabın nasıl oluştuğuna ya da yazıya geçirildiğine dair bir şey yazmaz.

Sünni Müslümanların çoğu tarafından güvenilir bulunan hadis kitabı olan Sahih-i Buhari’ye tekrar bakalım. …

Birçok Müslüman Kuran-ı Kerim’in hiç değişmeden günümüze dek geldiğine inanır.

Ne bir sure çıkarılmış, ne de eklenmiştir. Sen buna inanıyor musun? Bu konu hakkında iki video yorumunu göstermek ve bu yorumlardaki iddiaları değerlendirmek istiyoruz.

Sadece Bin Mesud’tan bahsetmek istemiyoruz.

Tam tersi bir örnek Ubey’in Kuran-ı Kerim’idir. Sahih-i Buhari’de Ubey’in, Kuran-ı Kerim’i en iyi okuyan kişi olduğu söylenir. Ancak onun okuduğu şeylerden bazılarını Müslümanlar Kuran-ı Kerim’e dâhil etmemişlerdir.