İncil’de Muhammed´ten bahsediliyor mu? Bölüm II

incilMüslümanların, Muhammed hakkında peygamberlikte bulunulduğunu iddia ettikleri Kutsal Kitap´taki ikinci ayet az önce bahsettiğimiz ayetten daha fazla bilinir. Yuhanna´nın müjdesinde geçer. İsa, gelecek olan birinden bahseder ve Müslümanlar bunun Muhammed olduğunu iddia ederler. Taksi şoförü de bu ayetten bahsetmiş. Şimdi Kutsal Kitap´ta bu ayete bakalım.

“Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, “Yardımcı” (paracletos) size gelmez. Ama gidersem, O´nu size gönderirim.” (Yuh. 16:7)

İsa kendisi gittikten sonra birini göndereceğini söylüyor.

Mohammed parakletosBu ikinci yer. Görünüşe bakılırsa “Yardımcı” kelimesinin Muhammed´i kastettiğini sanıyorlar. Her şeyden önce bütün Müslümanlar Grekçe´den yapılan çevirideki “teselli eden” sözcüğünün Muhammed sözcüğünü çağrıştırdığını söylerler. “Paracletos” kelimesinin tanımının da Muhammed´e uyduğu kanısındadırlar.

Onlara göre burada Kutsal Ruh´tan bahsediliyor olamaz, çünkü Kutsal Ruh gönderilmemişti, o hep oradaydı. Eski Ahit´te ta yaradılıştan beri oradaydı. Kutsal Kitap böyle diyor. Kutsal Ruh´u ayrıca Yeni Ahit´te Zekeriya ile ya da İsa´nın vaftizinde de görebiliriz. İsa´da Kutsal Ruh yok muydu? Tabii ki vardı. Fakat İsa, henüz orada olmayan ama gelecek olan birinden bahsediyor. Bu kim olabilir? Ne dersin? İsa Kutsal Ruh hakkında konuşuyor olamaz, çünkü Kutsal Ruh´un zaten orada olduğu yazıyor, değil mi? Daha sonra nasıl gelebilirdi?

Gerçek şu ki, Kutsal Ruh hep vardı. Yine de İsa Kutsal Ruh´tan bahsediyor burada. O ana kadar Kutsal Ruh sadece bir kaç kişi için gelmişti. Tanrı´ya ait olan ve O´na tapınan herkeste Kutsal Ruh yoktu.

Ama Eski Ahit´te Yoel 2:32 ´de yazılı olan peygamberlikte olduğu gibi, bu ruhun bir sürü kişiye geleceği özel bir zaman olacak. Biz bu güne Pentikost Günü diyoruz. Yoel 2:28 ´de söyle yazıyor:

“Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum´u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek.” 

Kutsal Kitap´ta Yuhanna 7:39b´de şöyle yazıyor: “Ruh henüz VERİLMEMİŞTİ. Çünkü İsa henüz YÜCELTİLMEMİŞTİ.” Yanıt bu! O´nun yüceltilmesinden ve ölümden dirilmesinden sonra Kutsal Ruh, İsa´ya inanan herkese geldi.

Şimdi sana okuyacağım şey kesinlikle fikrini değiştirecek.

“Ben de Baba´dan dileyeceğim. O SONSUZA DEK sizinle birlikte olsun diye size baska bir Yardımcı (Paracletos), Gerçeğin Ruhu´nu verecek.” (Yuh. 14:16)

İlk yardımcı İsa´dır. İkinci yardımcı, İsa´ya izleyenleri asla terk etmeyecek olan Kutsal Ruh´tur. Oysa Muhammed 632 yılında öldü ve insanları terk etti. Buradaki ifadeler nasıl olur da ona uyabilirler? Sonraki ayette İsa şöyle diyor:

“(…) Gerçeğin Ruhu´nu verecek. Dünya O´nu kabul edemez. Cünkü O´nu ne görür, ne de tanır. Siz O´NU TANIYORSUNUZ. Çünkü O ARANIZDA YAŞIYOR ve İÇİNİZDE olacaktır.” (Yuh. 14:17)

Her şeyden önce İsa gerçeğe önderlik eden Kutsal Ruh´tan bahsediyor. Bu çok açık bir ifade. İsa şöyle diyor: “O´NU TANIYORSUNUZ (Muhammed´i mi??) Çünkü O ARANIZDA YAŞIYOR (Muhammed mi??) ve İÇİNİZDE olacaktır (Muhammed mi??). İsa bir insandan ya da bir insanın düşüncelerinden bahsetmiyor; Kutsal Ruh´tan bahsediyor. Tıpkı Yuhanna´nın tespit ettiği gibi:

“Ama Baba´nın benim adımla göndereceği Yardımcı (Paracletos), Kutsal Ruh…” (Yuh.14:26)

Burada Yardımcı´nın Kutsal Ruh olduğu belirtilir. Bunun başka hiçbir açıklaması yoktur.

“Baba´nın benim adımla göndereceği kişi, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.” (Yuh.14:26)

Ama bütün mantıki muhakemeler Kutsal Ruh´u gösteriyorsa, neden bu kadar Müslüman hala aynı şeyi düşünmeye devam ediyorlar? Pekala, sana şimdi sık sık kullanılan bir ayet göstereceğim.

“Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, (O) sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü (O) kendiliginden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. (Yuh 16:13)

Buradaki ruhun Kutsal Ruh değil de Muhammed olduğunu, orijinal dildeki ‘O’nun erkek tekil şahıs olarak yazılmış olması ile açıklarlar. Bunun anlamı, gelecek olanın bir “erkek” olduğudur. Görünüşe bakılırsa sırf bu nedenle onun bir ruh olamayacağını düşünüyorlar. Fakat bunun hiçbir kanıtı yoktur. Herkes bir ruhu farklı şekilde hayal eder. Kutsal Kitap´ta Kutsal Ruh çoğunlukla erkek tekil şahıs olarak belirtilir. Aynı şekilde Kutsal Kitap´ta Tanrı da erkek tekil şahıs olarak yazılır (Yuh.14:16). Müslümanlar bundan niçin bahsetmiyorlar?

Neden İsa “Ruh sizi tüm gerçeğe yöneltecek” dedi?

Yoksa tüm gerçeğe zaten yöneltildiğini mi düşünüyorsun? Bir dakika, senin “tüm gerçek” ile kastettiğin şey, İsa´nın bahsettiğinden farklı bir şey. İsa´nın kendisi bunu sonraki ayette açıklıyor.

“O BENİ yüceltecek. Çünkü BENİM OLANDAN alıp size verecek.” (Yuh.16:14)

Bu durumda “tüm gerçek”, “İsa´yı yüceltmek” demek. Ayet şöyle devam ediyor:

“Baba´nın nesi varsa benimdir. `Benim olandan alıp size verecek ´ DEMEMİM NEDENİ BUDUR.” (Yuh.16:15)

ersteJüngerJesuİsa şöyle diyor: “Baba´nın nesi varsa benimdir.” Ruh bize işte bu gerçeği bildirecek. İsa, ruhun bize bunu bildireceğini söylüyor. Temel gerçeği hatırla ve şunu hiç unutma: İsa bizim odak noktamızda kalmaya devam ediyor. O´nun adı yüceltilecek. Her şey O´na verildi. Bu, Hıristiyanların inandıkları ve Elçilerin öğrettikleri şeydir. Elçilerin mektuplarını okursan , Kutsal Ruh´un Elçiler aracılığıyla nasıl çalıştığını görürsün.

 

Müslümanlar örneğin Grekçe Paraklêtos kelimesinin asıl olarak Muhammed anlamına geldiğini iddia ediyorlar. Bu kelimenin teselli eden, yardımcı, müdafa eden… gibi anlamları vardır. Fakat Muhammed anlamına gelmez. Bazı Müslümanlar, açıklamalarını desteklemek için bu kelimenin tahrif edildiğini beyan ederler.

periklytos Buradaki üç harfin değiştirildiğini, yoksa orada “periklytos” yazılı olacağını söylerler. Bu kelime Grekçe “övülmeye değer” anlamına gelir ve bunun Arapça karşılığı “Ahmed” tir. Muhammed bu isimle sadece bir defa, Sure 61:6´da anılır. Bu nedenle Müslümanlar Paraklêtos yazılı olan yerde aslında Muhammed´ten bahsedildiğini iddia ederler. Bu kelimenin tahrif edildiğine dair bir kanıt var mı?

Hayır. Bu kelimenin asıl olarak periklytos şeklinde yazılmış olduğunu destekleyen hiçbir yazılı belge yoktur. Ne Aramice ne de Süryanice belgelerde İsa “Muhammed” dememiştir. Ayrıca Grekçe “periklytos” kelimesini Kutsal Kitap´ın hiçbir yerinde bulamazsın. Neden bu kadar çok Müslümanın böyle söylediği izah edilemez bir durumdur, çünkü onların iddialarını destekleyecek ya da savunacak hiçbir tarihi belge bulamazsın. Hadi seninle bu harf değiştirme oyununu oynayalım. Muhammed´in önceden bildirildiği düşünülen şu ayete bakalım (Yuh.15:26).

patrosBaktığımız ayetin Grekçesinde “Baba” yerine “Patros” kelimesi kullanılır. Aynı yöntemle Patros kelimesindeki üç harfi değiştirirsek bir Alman ismi olan Petra´yı elde ederiz. Eğer sadece iki harfi değiştirirsek Pastor kelimesini elde ederiz. Sadece bir harfi değiştirirsek Petros adını elde ederiz. Peki sence İsa Kutsal Ruh´u gönderen bir Petra, Pastor ya da Petros´tan mı bahsediyordu? Hayır, O´nun Baba´sı hakkında konuştuğu çok açıktır.

Patros2Gördüğün gibi harf değiştirme yöntemiyle hiçbir şeyi kanıtlayamazsın. Umarım bu ayetlerin geçtiği yerleri zaten okumuşsundur.

Muhammed adının Kutasal Kitap´ta geçtiğini kanıtlamak için en çok kullanılan ayetlerin bu iki ayet olduğunu bilmen gerekiyor. Bence Muhammed adı Kutsal Kitap´ın hiçbir yerinde geçmiyor. Muhammed adını ne Ezgilerin Ezgisi´nde ne de Yuhanna´nın müjdesinde bulamazsın. İsa da Muhammed´ten değil, Kutsal Ruh´tan bahsediyor. Kutsal Ruh, bizim yardımcımız, öğretmenimiz, arkadaşımız ve bizi teselli edendir. O´nun görevi sadece o zaman değil bugün de İsa´yı yüceltmektir.