Heyecan verici

Rabbin sevgisi seni bekliyor

Damlaya damlaya göl olur!

Zamanın boşa gitmesin! İyi ki buradasın!

"Göksel Babamız" duası

Göksel Babamız

Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın.

Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme.

Bizi kötü olandan kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir!

Amin‘.

Matta 6,9-13

Rab’bimizin bereket duası

Rab’bimizin bereket duası

RAB sizi kutsasın ve korusun;

RAB aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin.

Sayılar 6:24-26

Rab Önünde Olsun

Rab Önünde Olsun

 

Rab önünde olsun,

sana doğru yolu göstermek için.

 

Rab yanında olsun,

seni kollarına almak ve

korumak için.

 

Rab arkanda olsun,

seni kötü insanların şerrinden

korumak için.

 

Rab hep yakınında olsun,

düşersen seni tutmak

ve tehlikelerden kurtarmak için.

 

Rab içinde olsun,

üzgün olduğunda seni teselli etmek için.

 

Rab her yanında olsun,

başkaları sana saldırdıklarında

seni savunmak için.

 

Rab üstünde olsun, seni bereketlemek için,

şefkatli Rab seni hep bereketlesin.

Kutsal Kitap sık sık yazıya çok geç geçirilmiş olmasıyla eleştirilir.

Örneğin biri şöyle sorabilir: Kutsal Kitap neden ilk kez İ.S. 200 yılında yazıya geçirildi?  Yeni Ahit’in yazarlarından dördü İsa’yı hiç görmediğine göre, Kutsal Kitap nasıl Tanrı’nın Sözü olabilir? …

Kuran-ı Kerim’de kitabın nasıl oluştuğuna ya da yazıya geçirildiğine dair bir şey yazmaz.

Sünni Müslümanların çoğu tarafından güvenilir bulunan hadis kitabı olan Sahih-i Buhari’ye tekrar bakalım. …

Birçok Müslüman Kuran-ı Kerim’in hiç değişmeden günümüze dek geldiğine inanır.

Ne bir sure çıkarılmış, ne de eklenmiştir. Sen buna inanıyor musun? Bu konu hakkında iki video yorumunu göstermek ve bu yorumlardaki iddiaları değerlendirmek istiyoruz.

Sadece Bin Mesud’tan bahsetmek istemiyoruz.

Tam tersi bir örnek Ubey’in Kuran-ı Kerim’idir. Sahih-i Buhari’de Ubey’in, Kuran-ı Kerim’i en iyi okuyan kişi olduğu söylenir. Ancak onun okuduğu şeylerden bazılarını Müslümanlar Kuran-ı Kerim’e dâhil etmemişlerdir.

Allah adında zulüm. Olur mu böyle bir şey?

Yumurta Bayramı nedir?

İsa Mesih’in asıl mesajını anlamak isterseniz bunu şimdi burada öğrenebilirsiniz!

Almanya’nın Türkçe konuşan Hıristiyan Toplantıları

Ücretsiz İncil almak için şimdi zamanı

İsa Mesih Tanrı mı yoksa İnsan mı?

İndirme. Birçok dosya burada bulursun!

Birçok dosyayı burada bulabilir ve indirebilirsin.

3 tane radyomuz var. Dinleyin!