Heyecan verici

Rabbin sevgisi seni bekliyor

Damlaya damlaya göl olur!

Zamanın boşa gitmesin! İyi ki buradasın!

Kutsal Kitap sık sık yazıya çok geç geçirilmiş olmasıyla eleştirilir.

Örneğin biri şöyle sorabilir: Kutsal Kitap neden ilk kez İ.S. 200 yılında yazıya geçirildi?  Yeni Ahit’in yazarlarından dördü İsa’yı hiç görmediğine göre, Kutsal Kitap nasıl Tanrı’nın Sözü olabilir? …

Kuran-ı Kerim’de kitabın nasıl oluştuğuna ya da yazıya geçirildiğine dair bir şey yazmaz.

Sünni Müslümanların çoğu tarafından güvenilir bulunan hadis kitabı olan Sahih-i Buhari’ye tekrar bakalım. …

Birçok Müslüman Kuran-ı Kerim’in hiç değişmeden günümüze dek geldiğine inanır.

Ne bir sure çıkarılmış, ne de eklenmiştir. Sen buna inanıyor musun? Bu konu hakkında iki video yorumunu göstermek ve bu yorumlardaki iddiaları değerlendirmek istiyoruz.

Sadece Bin Mesud’tan bahsetmek istemiyoruz.

Tam tersi bir örnek Ubey’in Kuran-ı Kerim’idir. Sahih-i Buhari’de Ubey’in, Kuran-ı Kerim’i en iyi okuyan kişi olduğu söylenir. Ancak onun okuduğu şeylerden bazılarını Müslümanlar Kuran-ı Kerim’e dâhil etmemişlerdir.

Allah adında zulüm. Olur mu böyle bir şey?

Yumurta Bayramı nedir?

İsa Mesih’in asıl mesajını anlamak isterseniz bunu şimdi burada öğrenebilirsiniz!

Almanya’nın Türkçe konuşan Hıristiyan Toplantıları

Ücretsiz İncil almak için şimdi zamanı

İsa Mesih Tanrı mı yoksa İnsan mı?

İndirme. Birçok dosya burada bulursun!

Birçok dosyayı burada bulabilir ve indirebilirsin.

3 tane radyomuz var. Dinleyin!